Info om skrift af dørtelefon og de nye nøglebrikker

Enkelte har ladet sig forvirre over opslag om håndværker besøg for udskiftning af dørtelefon. Der hænger en mere specifik uge/tids tabel ved siden af opslaget der viser hvilken uge de enkelte opgange håndteres. Skulle du være på sommerferie, vil der være brug for en nøgle leveret i håndværker postkassen ved bestyrelsen eller en repræsentant for dit hjem der kan lukke op ift. den angivne besøgs dato. Da de nye dørtelefoner har nogle særlige sluk/tænd funktioner, video m.v. vil der blive runddelt en brugs vejledning og bestyrelsen vil prøve at lave en demo Youtube video der demonstrerer hvordan man får det optimale ud af det nye system.

VIGTIGT: DE TRE NØGLEBRIKKER DER ER UDLEVERET SKAL AKTIVERES/OPDATERES HURTIGST MULIGT FOR AT UNDGÅ AT DE HOLDER OP MED AT VIRKE (DE ER INDKODET MED EN STARTPERIODE). OPDATER/AKTIVER DINE NØGLEBRIKKER VED AT HOLDE HVER BRIK OP FORAN DEN LILLE SORTE NØGLEBRIKSBOKS DER ER MONTERET PÅ STAKITTET NED TIL BESTYRELSESLOKALET. BOKSEN LYSER RØDT / ELLER KORT BLÅT OG SÅ RØDT NÅR BRIKKEN BLIVER REGISTRERET.

SUMMA SUMMARUM: OPLEVER DU AT DIN BRIK IKKE VIRKER MERE, ER DER FORDI DEN IKKE ER BLEVET OPDATERET. INGEN PANIK, DU SKAL BARE FORBI DEN LILLE SORTE BOKS!


GF 2019

Dato for årets generalforsamling er nu fastlagt til

onsdag d. 27 marts kl. 19.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og book barnepigen.

Nærmere info følger.

På gensyn, vh bestyrelsen

Ekstraordinær GF 9. januar 2019

Der er uploadet beslutningsreferat fra vores friluftsgeneralforsamling i gården d. 9 januar. Bestyrelsen takker for det enorme fremmøde. Tak til alle der trodsede kulden og gav deres stemme til kende.

Dato for årets ordinære generalforsamling bliver snart meldt ud.

Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer 🙂

 

Generalforsamling 2018

I opgangene hænger en masse dokumenter på opslagstavlerne. De kan også læses her: Dokumenter GF 2018

Indkaldelse, budget og årsregnskab er uddelt i postkasserne.

Vi ses onsdag d. 21. marts 2018

Venlig hilsen Bestyrelsen

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

BRYGGERVANGEN & SKT. KJELDS PLADS

Fra november 2017 til og med december 2018 gennemfører Københavns Kommune et skybruds- og byrumsprojekt på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Det betyder, at Bryggervangen fra Australiensvej i syd til Vognmandsmarken i nord vil blive påvirket af anlægsarbejdet gennem det næste år.

Strækningen skybrudssikres som et led i den samlede skybrudssikring af København, så risikoen for oversvømmelse i din og din nabos kælder mindskes. I projektet etableres bl.a. fire nye byrum til ophold og oplevelse, hvor bynaturen vil dominere. Det kommer til udtryk ved, at to tredjedele af de eksisterende belagte flader omdannes til grønne bede. Samtidigt vil de trafikale forhold på strækningen ændres til gavn for de bløde trafikanter.
(Tekstuddrag fra Byens Fysik, Københavns Kommune)