Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

Vi ønsker alle en fantastisk sommer 🙂

 

Generalforsamling 2018

I opgangene hænger en masse dokumenter på opslagstavlerne. De kan også læses her: Dokumenter GF 2018

Indkaldelse, budget og årsregnskab er uddelt i postkasserne.

Vi ses onsdag d. 21. marts 2018

Venlig hilsen Bestyrelsen

Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

BRYGGERVANGEN & SKT. KJELDS PLADS

Fra november 2017 til og med december 2018 gennemfører Københavns Kommune et skybruds- og byrumsprojekt på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Det betyder, at Bryggervangen fra Australiensvej i syd til Vognmandsmarken i nord vil blive påvirket af anlægsarbejdet gennem det næste år.

Strækningen skybrudssikres som et led i den samlede skybrudssikring af København, så risikoen for oversvømmelse i din og din nabos kælder mindskes. I projektet etableres bl.a. fire nye byrum til ophold og oplevelse, hvor bynaturen vil dominere. Det kommer til udtryk ved, at to tredjedele af de eksisterende belagte flader omdannes til grønne bede. Samtidigt vil de trafikale forhold på strækningen ændres til gavn for de bløde trafikanter.
(Tekstuddrag fra Byens Fysik, Københavns Kommune)

Påskeferien

Bestyrelsen holder lukket i påskeferien, onsdag d. 12. april 2017.

Vi ønsker alle en god påske 🙂