Regnskab og budget

Regnskab og budget bliver uddelt til alle beboere før den ordinære generalforsamling, hvor både budget og regnskab bliver fremlagt.

Du kan få udleveret en kopi hos bestyrelsen.

Årsrapport 2021

Budget 2022