Lejekontrakt

Hvis du skal fremleje din lejlighed skal du betale et fremlejegebyr til foreningen. Fremlejegebyret er på 10% af din boligafgift, jvf. foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal godkende din fremleje. Uden en godkendelse er din kontrakt ugyldig.

Lejekontrakt
Du kan med fordel anvende denne kontrakt

Lejekontrakt