Sammenlægning

Siden generalforsamlingen 2001 har det været muligt at sammenlægge lejligheder i foreningen. Du kan sammenlægge nabolejligheder i samme opgang eller nabolejligheder mellem to opgange. Læs mere om sammenlægning i vedtægterne for Sct. Kjelds Hus.

Husk at sammenlægning skal anmeldes som byggesag og godkendes hos kommunen. I den forbindelse skal der indhentes fuldmagt fra bestyrelsen, bevis på frivillig fraflytning og udfærdiges byggetekniske tegninger.

Bestyrelsen anbefaler at kontakte kommunens byggetekniske afdeling i Njalsgade før projektstart.