Kælder- og loftsrum

Hver lejlighed råder over både et kælder- og loftrum.

Loft- og kælderarealer tilhører overordnet foreningen, hvilket betyder foreningen skal have adgang til rummene hvis dette bliver nødvendigt. Dette kan være i forbindelse med forsyningsrør, gennemsyn af tag osv. Har du lås på kælderrum, skal du aflevere en ekstra nøgle til servicemedarbejder Sander. Nøgler opbevares sikkert. I nødstilfælde eller i vedligeholdelsessituationer, hvor der er behov for adgang til kælderrum og dette ikke er muligt, vil låsen blive klippet op uden erstatning.

Der må under ingen omstændigheder henstilles effekter uden for kælder- eller loftrum. Såfremt dette alligevel forekommer og skyldige identificeres, vil foreningen bortskaffe effekterne for vedkommendes regning.