Køb-salg-fremleje

Her kan du finde informationer vedr. salg, køb og fremleje af lejlighed.

Ejendomsmæglere kan endvidere finde relevante oplysninger her.

Det er foreningens politik ikke at gennemføre handler i marts måned, idet det er her generalforsamlingen gennemføres og dermed også her andelskronen vedtages. Handel op til generalforsamlingen vil kunne føre til uhensigtsmæssig spekulation fra sælgers side og unødig bekymring fra købers side vedr. andelskronens evt. forhøjelse eller evt. fald.