Udvalg

Andelsboligforeningen har pt. to udvalg;

Festudvalget – står i spidsen for at planlægge sociale arrangementer.

Haveudvalget – sørger for at beplantningen i gården vedligeholdes.