Nøgleoplysningsskema

For at styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet vedtog Folketinget i juni 2013 regler, der udvider andelsboligforeningens oplysningspligt ved salg af andelsboliger.

Herunder findes derfor det udfyldte Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen.

Nøgleoplysningsskema 2023

Fordelingstal