Faciliteter

Gården
Vi har siden omlægningen af gården i 1989 haft stor glæde af de faciliteter gården indeholder. En forudsætning for at gården bevarer sit flotte udseende, og at det fortsat vil være en fornøjelse at benytte den, er at vi alle gør en indsats for at rydde op efter os selv, når vi har benyttet gården.

Legepladsen
Ejendommen huser efterhånden rigtig mange børnefamilier, og derfor er legepladsen glædeligvis meget benyttet. Sandet i sandkassen skiftes med jævne mellemrum.

Grill
Vores murede grill ved legepladsen er et populært samlingssted på gode sommeraftener. Husk at rengøre ildstedet og risten, samt at tømme skraldespanden for madrester, så vi undgår rotter og ræve i gården.

Cykelskure
Rigtig mange af vores beboere er cyklister, så der er tit godt fyldt op i vores fire cykelskure. Hvis du ikke bruger din cykel til daglig, vil vi derfor opfordre dig til så vidt muligt at sætte den i kælderen.

Skakspil
I den sydlige ende af gården danner fliserne et kæmpe skakbræt. Hvis du ønsker at spille mega-skak, kan du låne brikkerne ved henvendelse til bestyrelsen.

Vaskekælder
Vores fælles vaskekælder, med tre vaskemaskiner, tre tørretumblere og en rullemaskine, blev etableret i 2003, med nye vaskemaskiner og online bookingsystem indkøbt i 2014, og kan benyttes af alle beboere.

Hver lejlighed har sin egen vaskenøgle, som benyttes til at reservere vasketider på bookingtavlen i vaskekælderen. Første vasketid er kl. 7:00 om morgenen, og den sidste vaske- eller tørretid skal være afsluttet kl. 21:00. Vær opmærksom på at maskinerne automatisk slukker i tidsrummet 21:00-7:00.

Brugerne af vaskekælderen har fælles ansvar for at holde lokalet og maskinerne rene og ryddelige.

Vejledning til nye vaskemaskiner og booking: Vejledning vaskemaskemaskine og booking

Hobbyrum
Foreningen har 14 hobbyrum i kælderarealet som kan lejes for 250 kr/md eksl. forbrug. Det er muligt at blive skrevet på venteliste til et hobbyrum, kontakt bestyrelsen.

Skrald
Foreningen har fire skure med containere til almindelig skrald, papiraffald, pap, batterier og flasker. Containerne bliver tømt hver tirsdag. Beboerne opfordres til at fordele skraldet bedst muligt mellem containerne – overfyldte containere koster mere, så benyt en anden container hvis låget ikke kan lukkes!

Foreningen har ingen storskralds container, så det er beboerens eget ansvar at fragte storskrald (møbler osv.) til nærmeste genbrugsplads (se mere under “trækvogn”). Det er forbudt at bruge fællesarealer på loftrummet og i kælderen, samt gården til opbevaring af storskrald.

Trækvogn
Foreningen har også en trækvogn, som beboere kan benytte sig af til selv at køre skrald på genbrugsstationen. Trækvognen står i foreningens skur. Hvis man ønsker at låne vognen, skal man henvende sig til foreningens varmemester.

Flaget
Foreningen råder over et Dannebrogsflag, som beboerne kan rejse i havens flagstang ved festlige lejligheder. Flaget udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.