Vaskekælder

Vasketider reserveres på https://web.vasketur.dk/DB0337/Default.aspx

Dit brugernavn er dit lejlighedsnummer og password skulle du have fået udleveret sammen med din vaskebrik.

Hvis man ønsker at benytte app “Vision Mobile”, skal man benytte url: https://web.vasketur.dk:443/DB0337/Api/Mobile/VisionMobile.asmx

App’en er stadig lidt ustabil, men brugbar.

App til Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electrolux.visionmobile&hl=da&gl=US

App til IPhone

https://apps.apple.com/dk/app/electrolux-vision-mobile/id880022671?l=da