Skal du sælge?

Når din lejlighed skal sælges, foregår det ved en vurdering og en efterfølgende handel.

Lejligheden kan sælges frit idet der ikke er venteliste i Andelsforeningen A/B Sct. Kjelds Hus. Der henvises dog til vedtægternes §5 stk. 1

Det er dog altid god stil, såfremt man ikke har en køber, at forhøre sig hos bestyrelsen eller på Facebookgruppen, om der er andre andelshavere, som har udtrykt interesse i at flytte internt eller om naboen til begge sider/overboen/underboen kunne have interesse i sammenlægning.

Vurdering
Vurdering af lejlighed er udliciteret til firmaet CERA consult – se hjemmeside www.andelsvurderinger.dk.

CERA laver også EL- og  VVS tjek.

CERA udfærdiger en vurdering som tilsendes andelshaver og bestyrelsen. Bestyrelsen udfærdiger herefter, på baggrund af denne vurdering, en salgsopstilling/købsaftale.

Foreningen betaler indledningsvist fakturaen fra CERA og afregner udgiften på næstkommende huslejeopkrævning.

Vælger man at få vurderet sin lejlighed uden salg for øje vil bestyrelsen fakturere udgiften til andelshaver med det samme.

Forbedringer
Hvis du skal sælge din lejlighed, skal du forud for vurderingen udforme en oversigt over de forbedringer du har udført i din lejlighed. Det gælder både arbejde udført af en håndværker og hjemmegjorte forbedringer med en opgørelse af tidsforbrug og dato for forbedringernes udførelse. Derefter vurderes lejlighedens stand, og der afskrives på eventuelle gamle forbedringer. Husk også at forevise CERA den gamle bestyrelsesvurdering på salgsopstilling såfremt CERA ikke har vurderet lejligheden tidligere.

El og VVS attest
CERA laver EL- og  VVS tjek.

Handlen
Handlen foregår i bestyrelseslokalet, hvor både køber og sælger møder op. Køber skal medbringe en check udstedt til andelsforeningen, uigenkaldelig bankgaranti eller forvalte beløbet således, det senest 1 dag før den aftalte handelsdato, findes på foreningens bankkonto. Købesummen tilbageholdes i 14 dage efter overdragelse er foretaget, sådan at køber har tid til eventuelle indsigelser.

Varme og vandaflæsning
På selve handelsdatoen aflæses varme og varmt vand i lejligheden. Dette sker automatisk.

Elaflæsning
Når du flytter ud af lejligheden, har du selv ansvar for at afmelde el hos forsyningsselskabet.

Gasaflæsning Når du flytter ud af lejligheden, har du selv ansvar for at afmelde gas hos forsyningsselskabet.

Vigtig information
Det er vigtigt, at du kontakter bestyrelsen i god tid inden du skal sælge din lejlighed. Handler finder sted på onsdage mellem kl. 19.00-21.00. Hvis du benytter en ejendomsmægler til salget af din lejlighed er det vigtigt, at du informerer ejendomsmægleren om foreningens arbejdsgange. Du kan med fordel henvise til foreningens hjemmeside, hvor relevante dokumenter under menuen ‘foreningen’ kan hentes.