OBS OBS OBS – Datoskift for Generalforsamling

Vi kunne desværre ikke få lokalerne til vores kommende generalforsamling, der var planlagt til den 2. september 2020 – Generalforsamling bliver derfor dagen efter på samme tid:

Torsdag den 3. september 2020, kl. 19.00

Der vil som tidligere nævnt være mundbind og håndsprit. Hertil vil der ikke blive servering af mad, men blot drikkevarer som uddeles under sikre forhold. Stoleopsætning bliver i rækker uden borde, med myndighedsanvist afstand. Vi opfordrer til, at der højst kommer én andelsbeboer pr. lejlighed, og at der ved symptomer eller mistanke om smitte bliver sendt en fuldmagt afsted i stedet for.

Vel mødt.

?
Mvh Bestyrelsen


Generalforsamling 2020

Grundet forlænget begrænsning af større forsamlinger fra regeringens side, må vi desværre udsætte nærtstående generalforsamling endnu engang.

Foreningen har behov for at kunne samle helt op til 150 andelshavere, hvormed vi kommer til at vente til, at genåbnings fase 3 eller 4 giver mulighed for dette.

Vi følger ABF´s retningslinjer ift. afvikling af Generalforsamling og drifter videre på normal vis, indtil muligheden for afvikling af generalforsamling er muligt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Coronavirus

Dette er blot en venlig opfordring til, at vi passer godt på hinandens helbred i foreningen.

– Følg sundhedsstyrelsens vejledninger angående coronavirus (se billede)

– Er du syg og/eller i hjemmekarantæne så bliv i lejligheden (ingen ture i vaskekælderen, i bestyrelsen osv).

– Bestyrelsen holder løbende øje med udviklingen, herunder eventuelle forholdsregler i forbindelse med generalforsamlingen d. 25 marts.

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Porten

Til Orientering

Vi har i dag fået monteret vores nye port, Sikret kommer på mandag og monterer automatik på porten, og sætter låsesystemet op. Indtil da kommer porten til at stå ulåst til mandag, så både skraldemænd og beboere kan komme ind.

Det betyder at vi indtil da må affinde os med at vores gård er lettere tilgængelig. Hold ekstra øje med børnene indtil da.Cykler og lign. genstande kan opbevares i eget kælderrum eller i cykelkældre, hvis der er plads

Fremgangsmåde angående navneskilte på de nye dørtelefoner

For at bevare æstetikken ifm. vores nye dørtelefonanlæg, må der kun anvendes officielle navneskilte som produceres til hver enkel lejlighed.

Dette betyder at det ikke er tilladt at klistre egne navneskilte på dørtelefonanlægget. Der vil hver uge blive kontrolleret for dette og uoriginale skilte vil blive pillet af.

Bestilling af nye skilte skal fremover gøres via mailadressen: kontakt@sctkjeldshus.dk

Prisen pr. ny skilt er kr. 35,00 med en linje og kr. 45,00 med to linjer. Beløbet trækkes over huslejen.

Der vil dog være mulighed for i en opsamlingsrunde nu og 3 uger frem, at få ændret sit nuværende skilt uden beregning. Sidste frist for bestilling er 18.09.2019 kl. 17.00.

Venlig hilsen

Bestyrelsen